Halka Arzlar

Alternatif Yatırım, halka arzlara aracılıkta müşterilerine Alternatif Bank şubeleri, Çağrı Merkezi ve İnternet Şubesi'nden yaygın ağı ile hizmet vermektedir. Alternatif Yatırım'ın, konsorsiyum lider ve üyesi olarak gerçekleştirmiş olduğu halka arzlarla yatırım bankacılığı alanında ciddi birikimi ve tecrübesi bulunmaktadır.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.
Şirketlerin hisse senetlerini halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.
Halka arz edilen hisse senetlerinin Borsa'da işlem görebileceği üç pazar bulunmaktadır. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı.
Şirketler, Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.
Gelişen İşletmeler Pazarı'nda ise Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, halka açık piyasa değeri 25 M TL’nin altında olan şirketlerin Halka Arzı yapılmaktadır. GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Yıldız ve Ana Pazara geçiş başvurusu yapabilirler. Bu pazarda mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP'te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.

İlgili Dosya ve Linkler

Alternatif Yatırım'ın katıldığı halka arzlar, Kaynak Alternatif Yatırım, SSS.

Borsa İstanbul'da Halka Arz, Kaynak BIST

Halka Arz Seferberliği internet sitesi

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.