SPK Yasal Bilgiler

Araştırma Prosedürü

Araştırma Prosedürü

Araştırma Prosedürü

Yasal Uyarılar ve Kısıtlamalar

Yetki Belgesi

SPK Yetki Belgesi

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
Paylar - -
Diğer Menkul Kıymetler - -
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
Paya Dayalı Türev Araçlar - -
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
Diğer Türev Araçlar - -
İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
Paylar İzni Var İzni Var
Diğer Menkul Kıymetler İzni Var İzni Var
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var İzni Var
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var İzni Var
Diğer Türev Araçlar İzni Var İzni Var
Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurtiçinde
Paylar İzni Var
Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var
Diğer Türev Araçlar İzni Var
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Aracılık Yüklenimi -
En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
Saklama Hizmeti
Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
Genel Saklama Hizmeti -

Risk Bildirimleri

SERMAYE PİYASALARI ASGARİ UNSUR VE RİSKLER

SERMAYE PİYASALARI ASGARİ UNSUR VE RİSKLER

ÖNEMLİ DUYURU

Sermaye piyasası işlemleri, işlemin sonucunda kar etme ihtimalinin yanı sıra zarara uğrama riskini de beraberinde getirirler. Dolayısıyla işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve mali durumunuz ile sınırlarınızı göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI

İşlemlere başlamadan önce lütfen beraber çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapacağınız işlemler için ruhsatı olduğunu kontrol ediniz. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaya yetkili bankaların ve aracı kuruluşların isimlerini www.spk.gov.tr ve www.tspb.org.tr adresindeki internet adresinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

Beraber çalışacağınız aracı kuruluş ile akdedeceğiniz “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen noktaların yanı sıra aşağıdaki hususları da anlamanız çok önemlidir.

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, borsaların ve takas odalarının düzenlediği tüm ilgili kural ve idari düzenlemeler, Aracı Kurumdaki hesabınız ile bu hesap üzerinden yapılan tüm işlemlere uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli risk oranlarına tabidirler. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketlerinden dolayı, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemin niteliğine göre aracı kuruluşlar vasıtasıyla yatırdığınız paranın tamamını veya bu paradan daha da fazlasını kaybedebilirsiniz.

3. Kredili menkul değer alım satımı (margin trading) ile açığa satış (short selling) gibi işlemlerin manivela etkisinden dolayı düşük sermayeli bir piyasada işlem yapmak hem avantajlı hem de dezavantajlı olarak görülebilir ki bu bakış açısına göre manivela etkisi, daha yüksek kazanç sağlayabileceği gibi kayıplara da yol açabilir.

4. Piyasalarda gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili olarak aracı kuruluşun size ilettiği bilgiler ile verdiği tavsiyelerin eksik olabileceğini ve teyit edilmesini gerektiğini de göz önünde bulundurmalısınız.

5. Aracı kuruluşun yetkili personelinin Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımı ile ilgili olarak hazırladığı teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye değişebileceği ve bu analizlerde kullanılan varsayımların gerçekleşmeme olasılığının mevcut olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

6. Döviz ile gerçekleştiren işlemlerde, yukarıda belirtilen risklerin yanı sıra kurlardaki oynamalardan dolayı Türk Lirası bazında zarar ile sonuçlanabilecek bir kur riski olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Yabancı sermayenin ve paranın tedavülünün serbest dolaşımı kısıtlanabilir veya ek ve/veya yeni vergiler uygulanabilir; alım satım işlemleri zamanında gerçekleştirilemeyebilir.

7. İşlemlere başlamadan önce ödemeniz gereken komisyon ve işlem ücretleri hususunda aracı kuruluşunuzdan bilgi alınız. Ücretlerin açıkça belirtilmemesi halinde ücretlerin nasıl hesaplanacağına dair örnekler de ihtiva eden yazılı bir beyanat talep etmelisiniz.

Bu Sermaye Piyasası İşlemleri Bildirim Formu, yatırımcıyı mevcut riskler konusunda genel olarak bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ancak Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımı ve uygulamaları ile ilgili işlemlerde oluşabilecek tüm rizikolara değinmemiş olabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tür bir yatırımda kullanmadan önce dikkatlice araştırma yapmanız gereklidir.

TÜREV ARAÇLAR İLE İLGİLİ ASGARİ UNSUR VE RİSKLER

TÜREV ARAÇLAR İLE İLGİLİ ASGARİ UNSUR VE RİSKLER
(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)
Önemli Açıklama:
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Uyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev Araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Tanımlar :
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi
Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalayacağı aracı kurum veya bankayı,
Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,
Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
b) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlüğünü,
Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
b) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
Ters İşlem – Pozisyonu Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,
Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ
(Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde İşlemlerle İlgili Olarak Yatırımcılar İçin Genel Açıklamalar)
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.
İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

VARANT VE/VEYA VARANTLARA BENZER SERMAYE ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

VARANT VE/VEYA VARANTLARA BENZER SERMAYE ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

 Önemli Açıklama
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer Sermaye Piyasası Araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip Bankaları ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.
Varantlara İlişkin Genel Bilgi:
Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki Sermaye Piyasası Aracıdır.
Varantın dayanak varlığını, BİAŞ 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİAŞ 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİAŞ) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.
Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ’in 20’nci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli Sermaye Piyasası Araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri Sermaye Piyasası Aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu Sermaye Piyasası Aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.
İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler
1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİAŞ mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BİAŞ’nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı Aracı Kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİAŞ tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BİAŞ’de işlem görmesi zorunludur. BİAŞ’de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir.
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4 . Dayanak varlığı veya göstergesi BİAŞ 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİAŞ 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat vb. tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
9. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

ALT PAZAR RİSK BİLDİRİM FORMU

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 10.09.2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2020 tarihi kararları ile 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçerli olacak şekilde Pay Piyasası’nda Pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlararası geçiş kriterleri ile kota alma şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklik kapsamında “Alt Pazar” olarak tanımlanan pazarda işlem yapmadan önce aşağıdaki bilgilendirme metnini okumanızı önemle rica ederiz.

“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemli dikkatlerinize sunulur.”

İşbu Alt Pazar Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay piyasası alt pazarda işlem gören hisselerin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Alt Pazar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU
1. Serbest İşlem Platformu (Platform)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin payların işlem görmektedir.
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmakta, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmamakta, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.
3. SİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabilecektir.
4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın Seri :VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür, ancak diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabiidir.
5. Şirket paylarının Platform’da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlenilen risk nedeniyle uğranabilecek zararlardan SPK ve BİAŞ’nin sorumlu değildir.

Kişisel Bilgiler

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikası
İş bu Gizlilik Politikası'nı kabul etmiyorsanız, lütfen www.alternatifyatirim.com.tr sitesini kullanmayınız.
www.alternatifyatirim.com.tr’ye girmek ve kullanmakla, bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul etmiş olursunuz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Alternatif Yatırım'dan almış olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz,  Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir.
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, aile durum bilgileri, hesap bilgileri, IP, telefon ve adres bilgileri, ses vb. belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, piyasa istihbaratı, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken ulusal ve uluslararası yetkili otoritelere/mercilere, idari ve resmi makamlara, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin öngördüğü yurtiçi - yurtdışı tüm gerçek ve tüzel kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Düzenleyici kurumlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi - yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi - yurtdışı kurumlara ve yurtiçi - yurtdışı diğer üçüncü kişilere, Şirketimiz yurt içi iştiraklerine, bağlı ortaklarına, ana sermayedarına, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlara, yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK Yönetmelikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Alternatif Yatırım  ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, Alternatifbank ve bağlı iştiraklerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Güvenlik
Kişisel bilgileri, şahsen, telefonla ve/ veya İnternet üzerinden verirken her zaman bir risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli olmayabileceği bilinmelidir. Kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ya da yanlışlığına ilişkin riskleri önlemek ve/ veya en az seviyeye indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almaya azami çaba sarf ettiğimizi bilginize sunarız. Site güvenliği için bilinen azami güvenlik önlemleri en üst düzeyde kullanılmaktadır. Kişisel bilgsayarınıza ve/ veya alternatifmenkul.com.tr adresine girmak için kullandığınız herhangi bir bilgisayara teknolojik herhangi bir saldırı sonucu oluşacak zararınızdan sorumlu olamayacağımız bilgilerinize sunarız.
Cookie-Çerez
Site ziyaretçilerini tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, "cookie- çerez" olarak bilinir. Siteyi nasıl ve ne zaman kullanıldığını gösteren bu bilgiler, sizlere daha iyi hizmet vermemize yardımcı olabilir. Cookie-çerez almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kamuya açık bir bilgisayar kullanıyorsanız ( ki www.alternatifmenkul.com.tr sitesine girerken bu tip bilgisayarlar kullanmamanızı tavsiye ederiz) , sizden sonraki kullanıcıların kişisel bilgilerinizi öğrenmemeleri için kullanımdan sonra bu çerezleri silmelisiniz. Internet tarayıcınızın önbelleğini de temizlemeyi unutmayınız.
Değişiklikler
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gerekli gördüğü zaman ve/ veya bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası'nı tamamen ve/ veya kısmen değiştirebilir.
Sorumluluk Sınırı
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüş, bilgi ve veriler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek görüş, bilgi ve verilerle farklılık gösterebilmektedir. Sitedeki görüş, bilgi ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafindan azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu görüs, bilgi ve verilerin, teknik imkanlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalısılmaktadır. Ancak, bu özene ragmen, yine de site üzerinde, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin isteği ve/veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara, kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararlar ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacagı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BORSA İSTANBUL isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BORSA İSTANBUL ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BORSA İSTANBUL'a ait olup, tekrar yayınlanamaz. Hisse senedi bilgileri BORSA İSTANBUL kaynaklı gün sonu kapanış verileridir. BORSA İSTANBUL verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki  tüm analiz ve yorumlar Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ye aittir.
Acil Durum Eylem Planı
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Acil Durum Eylem Planı
10 Yıllık Zaman Aşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi
DUYURULAR
19/04/2016 Tarihli Duyuru
7 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul toplantısında Alternatif Yatırım A.Ş. olan Şirket ünvanı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve A Yatırım olan Şirket işletme adı ise A Menkul olarak değiştirilmiş olup 19 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.
21/04/2017 Tarihli Duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2017 tarihli yazısı ile Şirketimizin "Alternatif Menkul" ibaresini marka adı olarak kullanma talebiyle yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanmıştır. 
09/04/2019 Tarihli Duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Nisan 2019 tarih ve 20 sayılı toplantısında;
Şirketimizin “Geniş yetkili Aracı Kurum” statüsüne sahip olarak portföy aracılığı ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. “Geniş yetkili Aracı Kurum” olarak bundan sonra faaliyette bulunabileceğimiz hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablolar Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Web Sitesinde (www.alternatifmenkul.com.tr) güncellenmiştir.
Şirketimiz bundan sonra “Geniş yetkili Aracı Kurum” olarak faaliyette bulunabileceği için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimize verilmiş olan 10.02.2016 tarih ve K-18 (245) sayılı “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” yetki belgesi Kurul Karar tarihi itibariyle iptal edilmiştir.
İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
24/04/2019 Tarihli Duyuru
Şirketimizce, ilgili mevzuata uygun şekilde, toplam 94.750.000 TL  tutarına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesi için 14/03/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/04/2019 tarih ve 23/507 sayılı karar ile talebimiz onaylanmış ve 87/BA-507 sayılı yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanını içeren ihraç belgesi ve eki düzenlenmiştir.
14/05/2019 Tarihli Duyuru
6 Mayıs 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Alternatif Menkul Değerler A.Ş. olan Şirket ünvanı Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Menkul olan Şirket işletme adı ise Alternatif Yatırım olarak değiştirilmiş olup 14 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
07/07/2020 Tarihli Duyuru

Şirketimizce, ilgili mevzuata uygun şekilde, toplam 106.500.000 TL ihraç tavanını içeren borçlanma araçları ihraç edilmesi için 22/04/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 74.500.000 TL  tahvil/finansman bonosu ile  32.000.000  TL yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgelerimiz 25/06/2020 tarih ve 38/776 sayılı karar ile talebimiz onaylanmıştır. 

Emir İletimi, İşlem Esasları Ve Emir Gerçekleştirme Politikaları

Emir İletimi, İşlem Esasları Ve Emir Gerçekleştirme Politikaları

EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.
Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'nin emirlerini, Müşteri’ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri’den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri’nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'nin adına veya hesabına veya Müşteri'nin hesabına kendi adına Borsa'da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapacaktır. Müşteri, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kendi nam ve hesabına, başka yatırımcıların nam ve hesaplarına veya kendi namına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır.
Satıma konu olan Sermaye Piyasası Araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile Müşteri’nin Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Müşteri’nin satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu Sermaye Piyasası Aracını takas tarihine kadar Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam vb.) beyan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem açığa satış işlemi sayılır. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri’den söz konusu beyanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgeleri vermesini isteyebilir.
Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun içtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Müşteri’nin bildirim, emir ve talimatlarının sonuçları münhasıran Müşteriye aittir.
Müşteri tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘ye verilen Emir'in ilgili Borsa'ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, BORSA İSTANBUL A.Ş. mevzuatı veya ilgili Borsa'nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında Emri değiştiremez veya geri alamaz.
Takasbank veya MKK kuralları ve projeleri kapsamında, Takasbank veya MKK'ya verilmek üzere, kendisinden talep edilen bilgileri Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘a vermeyen Müşteri'nin hesabına Takasbank, MKK veya ilgili diğer bir resmi kurum tarafından bloke konulması durumunda, Müşteri'nin Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye vereceği Satış Emri'ni Şirket işleme koymayabilir. Müşteri bunedenle Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi sorumlu tutamaz.
Her türlü Menkul Kıymet Alım Satım Emirleri için, Müşteri’nin yatırım hesabında emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve/ veya nakdin bulunması ve kullanımlara engel bir durum bulunmaması gerekmektedir. Aksi taktirde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alım Emri verenlerden teminat veya satın alınmak istenilen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, Satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslim edilmesini, Emir kabul etme ön şartı olarak isteyebilir.
Müşteri’nin verdiği emirlerde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülmüş bilgilerin bulunması zorunludur.
EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ
Müşteri'nin emirleri "Serbest Fiyatlı" veya "Limitli" olabilir. Serbest fiyatla emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli emirlerde işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır.
Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa emrin serbest fiyatlı olduğu kabul edilecektir.
Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.
EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ
Müşteri’nin, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye vereceği emirleri açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde Müşteri imzası olmaksızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kabulü halinde, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen Müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya iletilir.
Müşteri, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.
Müşteri’nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye faksla talimat iletmesi halinde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Müşteri’ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri’ye bildirilmesi halinde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.
Müşteri, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:
a) Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
b) Faks ile iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
c) Faks ile talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye gönderilecektir. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri’nin faks ile talimatını aldığında, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek Müşteri talimatını yerine getirecektir. Müşteri’nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye göndermemiş olması Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri’nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri’nin Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.
d) Müşteri Sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.
e) Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının geliş saati konusunda Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kayıtları esastır.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
a) İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,
b) Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
c) Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,
d) Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.
EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.
Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir.
Devlet İç Borçlanma Senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.
GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI
Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.
Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin cari uygulamasını kabul eder.
Müşteri, BORSA ‘da yapılan alım satımlarda takas ( ödeme – teslim ) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci (2.) gün , içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin Borsa tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder.

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

  • Müşteri tarafından girilen emirlerin durumu elektronik ortamda takip edilebilir,
  • Emirlere ait işlem,fiyat, miktar, tarih zaman bilgileri görüntülenir, • Emirlerin durumu detaylı takip edilebilir,
  • Emirler üzerinde piyasa kuralları çerçevesinde gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılabilir,
  • Portföyde bulunan menkul kıymetler ve bakiye görüntülenir.
  • Tüm Elektronik İşlem kanalları üzerinden, müşteri kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile bu bilgilere erişebilir.

İş Sürekliliği Planı

Acil Durum Eylem Planı Tanıtıcı Dökümanı

Kullanılan İşlem Platformu ve Bilgisayar Ağının Özellikleri

Masraf ve Komisyonlar

Masraf ve Komisyonlar

Alternatif İletişim Yöntemleri

Yatırımcılarımız doğrudan işlem platformlarından herhangi bir işlem yapamadıkları durumda 444 00 54 no'lu çağrı hattını arayarak müşteri temsilcileri aracılığıyla emirlerini yazılı veya sözlü olarak piyasaya iletebilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

1. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;
a) Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
b) Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı. hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir. (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

5. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerinin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Sorumluluk Sınırı

BU SAYFADA YERALAN BİLGİLER GENEL NİTELİKTE OLUP VE MÜŞTERİLERİN ALIM SATIM KARARLARINI DESTEKLEYECEK YETERLİ BİLGİLER BU SAYFADA OLMAYABİLİR.
Alternatif Yatırım web sitesindeki görüş, bilgi ve veriler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek görüş, bilgi ve verilerle farklılık gösterebilmektedir. Sitedeki görüş, bilgi ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafindan azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu görüs, bilgi ve verilerin, teknik imkanlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalısılmaktadır. Ancak, bu özene ragmen, yine de site üzerinde, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin isteği ve/veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara, kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararlar ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacagı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yatırımcılara Önemli Uyarı

Tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların bakiyesi on yıl içerisinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilecektir.

Bilgilerinize Sunarız.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.