Hesap Açmak İstiyorum

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterisi olmak için aşağıdaki bilgileri doldurup bize göndermeniz yeterlidir. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede size ulaşarak hesap açma işleminizde size yardımcı olacaklardır.

Ad soyad girmelisiniz.
Onay vermelisiniz.
Onay vermelisiniz.
Güvenlik doğrulamasını yapınız.
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.

Bu metin Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirketimiz”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimizce, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, irtibat büroları, internet şubesi, mobil kanallar, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile, grup şirketleri veya anlaşmalı olduğumuz kişi ve kuruluşlar kanalıyla ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak; ticari elektronik ileti gönderimi konusunda açık rıza vermiş olmanız halinde bu rızanız çerçevesinde size ürün veya hizmetlerimizin, özel teklif ya da kampanyalarımızın tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve anket uygulamaları amacıyla;

Şirketimizle akdettiğiniz sözleşmelerin kurulması veya ifası kapsamında emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık, sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetilmesi, çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi, Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması hizmeti ve Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; işlem sahibinin kimlik ve adres tespitinin yapılabilmesi; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları, kredibilite ve risk değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, halka arz ve diğer tüm ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, herhangi bir dava ya da soruşturmaya cevap verilmesi gibi hukuken yerine getirmek zorunda olduğumuz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ya da bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması amaçlarıyla; Meşru menfaatlerin gerektirmesi sebebiyle tüm işlemlerin ve elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla bu sistemlere bağlantı ve sistemler üzerindeki hareketliliğinin incelenmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bu doğrultuda kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TSPB, TCMB, SPK, MASAK, TBB,GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgilerin bildirilmesi ya da ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ve tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Kişisel Verileriniz; Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin ana hissedarı Alternatifbank A.Ş ve onun iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Alternatif Yatırım’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı kuruluşlar, dış hizmet ve diğer hizmetleri aldığı kuruluşlar, işbirliği yaptığı danışman kuruluşlar, konsorsiyum liderleri, İhraççılar, Halka Arz Edenler, Alternatif Yatırım’ın lehine faaliyet gösterdiği ve Alternatif Yatırım lehine faaliyet gösteren kuruluşlar, saklamacı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri merkezi takas kuruluşları, KAP, merkezi karşı taraflar, veri depolama kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlar, Borsalar, Piyasalar, BDDK, SPK, TCMB, MASAK,TSPB,TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, MKK, Takasbank , bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hizmetin ifası ile doğrudan ilgili ve gerekli olması halinde muhabir banka ve finansal kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Hesabınıza kredi tanımlamasının yapılabilmesi için gerekli olan KKB sorgulaması, istihbarat ve Şirketimiz ile yukarıda açıklanan amaç ve sebeplerle diğer gerekli bilgi araştırmalarının yapılması amacıyla, yasal sınırlamalar çerçevesinde, kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi Alternatif Bank A.Ş. ile paylaşabilecek ve söz konusu bilgiler Alternatif Bank A.Ş’den temin edilebilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği Müşteri hakları; Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin yazılı taleplerinize yönelik;


Başvuru adresi: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3M İç Kapı No:1 Kat:3 34485 Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0212 315 58 00

E-posta: bilgilendirme@alternatifyatirim.com.tr

KEP Adresi: alternatifyatirim@hs03.kep.tr


Ticari Elektronik İleti İzin Metni

Sizi ilgilendirebilecek ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında size bilgi verebilmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi, sizinle iletişime geçebilmemiz ve ticari elektronik ileti gönderebilmemiz için izninizi rica ediyoruz. İzin vermeniz durumunda, istediğiniz zaman 444 00 54 numaralı Çağrı Merkezi’mizi arayarak bu izninizi kolaylıkla iptal edebileceğinizi de belirtmek isteriz.