Yatırım Fonları

Yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, yatırımcılar hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, aşağıda belirtilen varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.
Yatırım fonları kuruluşlarından itibaren yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı olmuşlardır. Günümüzde de tasarruflarını yönlendirmek için sınırlı bilgisi yada zamanı olan yatırımcılar açısından en popüler yatırım araçlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcıların risk algıları doğrultusunda çeşitli yatırım fonlarının artık kolayca bulunabilir olması yatırım fonlarının popülerliğini arttırmaktadır. Yatırımcılar açısından tasarruflarını yatırım fonlarında değerlendirmelerinin belli başlı avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Tasarruf sahibinin ortaya koyduğu sermayesi yani parası, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
  • Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.
  •  Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden kurtulmaktadır.
  • Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlamaktadır.
  • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte ihtiyaçları kadar veya tamamını istedikleri anda paraya çevirebilirler.
  • Portföye yapılan büyük tutarlı alım satımlar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile TEFAS platformundan Yatırım Fonları işlemlerini yapabilirsiniz.

Yatırım Fonları Getiri Tablosu

Yatırım Fonları Getiri Tablosu

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.