Satın Alma ve Birleşmeler

Rekabet piyasalarında büyük önem arz eden Satın Alma ve Birleşmelerde Alternatif Yatırım yanınızda.

Satın Alma ve Birleşmeler

Önemli özelleştirme projelerini ve büyük aile şirketlerini dışarıda tutarsak, Türkiye ekonomisinde genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ağırlıklı rol oynadıkları görülmektedir. Global hale gelmiş dünyamızda ise artık rekabet koşulları, uluslararası şirketlerin Türkiye'ye ilgisi şirketleri sermaye yapılarını güçlendirmeye, ayrıca yönetim, know-how, yeni piyasalara ulaşım, ürün çeşitliliği sağlamak, kapasite artırmak, yeni teknolojiler edinilmesi gibi konularda iş birliklerine yöneltmektedir. Ayrıca kurumsal şirketlerin, özel sermaye fonlarının, girişim sermayesi şirketlerinin birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artış, son yıllarda şirket birleşme ve satın almalarının sayısını hem Türkiye'de hem de dünyada önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Satın alma ve birleşme işlemleri aşağıda sıralandığı gibi değişik şekillerde gerçekleştirilebilmektedir.

  •  Tüm hisselerin satın alınması
  • Çoğunluk hisselerin satın alınması
  • Ortak girişim (Joint venture)
  • Azınlık hisselerinin satın alınması.

 Bu işlemler yapılırken amaçlar;

  • Pazar payını arttırmak,
  • Kapasite arttırmak,
  • Ürün çeşitliliği sağlamak, o Yeni pazarlara ulaşmak,
  • Know-how sağlamak,
  • Yeni teknolojilere ulaşmak,
  • Rekabet gücünün arttırılması

olabilir. Hangi amaçla yapılıyorsa yapılsın nihai hedefde satın alma veya birleşme sonrası şirket değerinin arttırılmasına yönelik olmalıdır. Alternatif Yatırım olarak satın alma ve birleşmelerde alıcı taraf danışmanlığı veya satıcı taraf danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler kapsamında şirketlere strateji belirleme, fizibilite, finans, vergi hukuk gibi konularda özel çalışmalar, değerleme çalışmaları, devir sözleşmelerinin hazırlanması, fiyat müzakereleri danışmanlığı yer almaktadır.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.